חוות דעת מומחה

חוות דעת לבית משפט

חוות דעת מומחה – מתי נדרשים להציג זאת?

במהלך חיינו אנו נקלעים לסיטואציות בהן אנו נדרשים להציג חוות דעת של מומחה מסוים לבית משפט על מנת לעזור לעצמנו לפתור את הבעיה. אותו מומחה, יכתוב את חוות הדעת שלו בהתאם למקצועו ומומחיותו, כאשר עליו להיות רלוונטי לעניין שהוצג בפניו.
כאזרחים מן השורה, אנו רגילים לחוות דעת של מומחים מתחום הרפואה. בכל פעם שאנו ניגשים לרופא אנו מקבלים אישור עם חוות הדעת הרפואית שלו, על מנת לקבל תרופות או המשך טיפול אצל גורם נוסף. כמו כן, חוות דעת רואים בעיקר בתחום המשפטי וחוות דעת בתחום הכלכלה וההנדסה.

דוגמאות לחוות דעת נפוצות

לעתים חוות הדעת הרפואית תינתן במצבים כאשר גוף חיצוני ידרוש זאת מאיתנו. המוסד לביטוח לאומי לצורך העניין מבקש חוות דעת של מומחה על מנת להיות זכאי לקבל פיצויים. לעתים על מנת לקבל מלגה מסוימת עקב מצב גופני אנו נדרשים להגיש חוות דעת רפואית מהמומחה הרלוונטי.

דוגמא נוספת לחוות דעת מומחה היא כאשר מתנהל משפט. אחד הצדדים לעתים שוכר מומחה הרלוונטי לנושא עליו מתנהל דיון, וזה משמש כעד, או עורך מסמך לעורך הדין כאשר מסמך זה משמש כראייה.

דוגמא אחרת לחוות דעת מומחה הקשורה גם היא לעניינים משפטיים, היא חוות דעת של מומחה מהתחום המשפטי – חוקים רבים או צעדים רבים שננקטו אושרו לאחר חוות דעתו של היועץ המשפטי. אנו רואים זאת בכל תחום בחיינו – נישואין, מיסים, ילדים ועוד.

חוות דעת מומחה ניתנת גם על ידי פסיכולוגים ופסיכיאטרים – משפט שמתנהל כנגד אדם שפשע, חוות דעת למכון בו מטופל הפציינט, אישור או שלילה של טיפול מסוים, הערכה פסיכולוגית של עובדים שהורחקו ממקום העבודה, אישור או שלילה של קבלת פיצויים מגוף מסוים, וכל סיבה אחרת הדורשת התערבות של מומחים מתחום בריאות הנפש.

לאן אפנה אם אצטרך חוות דעת מומחה בתחומים שונים?

כל אחד צריך לפנות למומחה על פי הנושא הנדרש – עורכי דין, רופאים, רופאים מתחום הנפש, רואי חשבון ועוד. ישנן חברות המספקות שירותי חוות דעת מומחה, כאשר ישנן חברות שאף מחזיקות מומחים מתחומים שונים אשר מוכשרים לכתוב חוות דעת מקצועית.